Przyjmowanie skarg

Skargi na działania Policji przyjmują Komendanci Komisariatów, w każdy wtorek w godzinach od 15:00 do 17:00. 

Osoby chcące bezpośrednio złożyć skargę u komendanta, winny wcześniej umówić się telefonicznie.

 

Komisariat Policji I w Gliwicach

ul. Kościelna 2

44-100 Gliwice

 

tel. 323369401

kp1@gliwice.ka.policja.gov.pl


Komisariat Policji II w Gliwicach

ul. Warszawska 35c

44-100 Gliwice

 

tel. 322390200

kp2@gliwice.ka.policja.gov.pl


Komisariat Policji III w Gliwicach

ul. Pszczyńska 20

44-100 Gliwice

 

tel. 322390300

kp3@gliwice.ka.policja.gov.pl


Komisariat Policji IV w Gliwicach

ul. Strzelców Bytomskich 22

44-109 Gliwice

 

tel. 323008250

kp4@gliwice.ka.policja.gov.pl


Komisariat Policji V w Gliwicach

ul. Wawelska 2

44-103 Gliwice

 

tel. 322390350

kp5@gliwice.ka.policja.gov.pl


Komisariat Policji w Knurowie

ul. Dworcowa 1a

44-194 Knurów

 

tel. 323372500

knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl


Komisariat Policji w Pyskowicach

ul. Wyszyńskiego 24a

44-120 Pyskowice

 

tel. 323008550

pyskowice@gliwice.ka.policja.gov.pl


 

Komendant Miejski Policji w Gliwicach przyjmuje osoby wnoszące skargi na działania Policji, w każdy wtorek, w godzinach od 15:00 do 17:00.

Osoby chcące bezpośrednio złożyć skargę u komendanta, winny wcześniej umówić się telefonicznie: nr (032) 33 69 212.


Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji,
jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00
wtorki - piątki w godz. 9.00 - 15.00
telefon: (22) 55 17 760, (22) 55 17 811
 

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25, pokój 122
40-032 Katowice
telefon (32) 72 86 800
fax (32) 72 86 823

 

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00 - 15.00
wtorek w godz. 10.00 - 17.00
 

Powrót na górę strony