TWÓJ DZIELNICOWY

Wykaz działań priorytetowych dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach

Na podstawie § 38 Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach wdrożyli do realizacji plany działań priorytetowych.

KOMISARIAT POLICJI I W GLIWICACH:


 

Rejon nr 1Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ulicy Zwycięstwa 1-5 i 2-8 oraz ulicy Rynek w Gliwicach.

Rejon nr 2. Ograniczenie nieprawidłowego parkowania przy ulicy Zygmunta Starego 1 - 9 oraz 8-18 w Gliwicach.

Rejon nr 3. Ograniczenie wykroczeń drogowych popełnianych przez pieszych oraz kierujących pojazdami w rejonie ulicy Kosów w Gliwicach.

Rejon nr 4Ograniczenie nieprawidłowego parkowania w rejonie skrzyżowania ulic Pliszki i Bekasa w Gliwicach.

Rejon nr 5. Zwiększenie świadomości lokatorów budynków przy ulicy Kormoranów w Gliwicach na problematykę oszustw metodą „na legendę”.

Rejon nr 6.  Zwiększenie świadomości lokatorów budynków przy ulicy Marzanki w Gliwicach na problematykę oszustw metodą „na legendę”.

Rejon nr 7. Zwiększenie świadomości lokatorów budynków przy ulicy Słowackiego 42-64 w Gliwicach na problematykę oszustw metodą „na legendę”.

Rejon nr 8. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie Plac Adama Mickiewicza przy ulicy Siemińskiego/Korfantego w Gliwicach.

Rejon nr 9. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówek handlowych przy ulicy Kozielskiej 2-8 oraz 1-1A w Gliwicach.

Rejon nr 10. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie skweru przy ulicy Radiowej w Gliwicach.

Rejon nr 11. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie pawilonu handlowego przy ulicy Emilii Plater 1 w Gliwicach.

Rejon nr 12. Wyegzekwowanie przestrzegania przepisów kodeksu wykroczeń w zakresie umieszczania numerów porządkowych na nieruchomościach zlokalizowanych w rejonie osiedla Leśna Ostropa w Gliwicach.

Rejon nr 13Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie Parku Stara Szwajcaria przy ulicy Łabędzkiej w Gliwicach.

Rejon nr 14Wyegzekwowanie przestrzegania przepisów kodeksu wykroczeń w zakresie umieszczania numerów porządkowych na nieruchomościach zlokalizowanych w rejonie ulicy Kozielskiej 115-254 w Gliwicach.

Rejon nr 15. Wyegzekwowanie przestrzegania przepisów kodeksu wykroczeń w zakresie umieszczania numerów porządkowych na nieruchomościach zlokalizowanych w rejonie ulicy Gliwickiej, Raciborskiej oraz Jagiellońskiej w Sośnicowicach.

Rejon nr 16Wyegzekwowanie przestrzegania przepisów kodeksu wykroczeń w zakresie umieszczania numerów porządkowych na nieruchomościach zlokalizowanych w rejonie ulicy Wiejskiej, Słonecznej oraz Do Groty w Rachowicach.


 

KOMISARIAT POLICJI II W GLIWICACH:


 

Rejon nr 1. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ulicy Centaura 25 w Gliwicach.

Rejon nr 2. Ograniczenie procederu żebractwa oraz zakłócania porządku publicznego w rejonie placówki handlowej przy ulicy Toszeckiej 106 w Gliwicach.

Rejon nr 3. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówki handlowej przy ulicy Floriańskiej 1 w Gliwicach.

Rejon nr 4. Ograniczenie procederu żebractwa oraz wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówki handlowej przy ulicy Toszeckiej 7 w Gliwicach.

Rejon nr 5. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie Centrum Przesiadkowego przy ulicy Składowej 8 w Gliwicach.

Rejon nr 6. Ograniczenie procederu żebractwa w rejonie placówki handlowej przy ulicy Tarnogórskiej 19w Gliwicach.

Rejon nr 7. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówki handlowej przy ulicy Lipowej 58 w Gliwicach.

Rejon nr 8. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie Schroniska dla osób bezdomnych przy ulicy Traugutta 6 w Gliwicach.

Rejon nr 9. Ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie przystnaku MPK przy ulicy Chorzowskiej 51 w Gliwicach.

Rejon nr 10. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie skwerów pomiędzy ulicą Obrońców Pokoju 4 a Paderewskiego 70 w Gliwicach.


 

KOMISARIAT POLICJI III W GLIWICACH:


 

Rejon nr 1. Ograniczenie problemu grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją oraz wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie deptaka przy Alei Przyjaźni w Gliwicach.

Rejon nr 2. Ograniczenie wykroczeń dotyczących spożywania alkoholu w rejonie skweru przu ulicy Dunikowskiego 13-13A a ulicą Dworcową w Gliwicach.

Rejon nr 3. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie przystanku autobusowego przy ulicy Jagiellońskiej 16-16A w Gliwicach.

Rejon nr 4. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ulicy Kujawskiej 12A w Gliwicach.

Rejon nr 5. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówki handlowej przy ulicy Jasnej 15 w Gliwicach.

Rejon nr 6. Ograniczenie wykroczeń dotyczących spożywania alkoholu w rejonie ulicy mjr. pil. Jana Czernego 13-15 w Gliwicach.

Rejon nr 7. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówek handlowych ulicy Piastowskiej 7 w Gliwicach.

Rejon nr 8. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie skweru przy skrzyżowaniu ulic Bojkowskiej i Rolników w Gliwicach.

Rejon nr 9. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówki handlowej przy ulicy Zabrskiej 24 w Gliwicach.

Rejon nr 10. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych oraz grupowaniu się małoletnich zagrożonych demoralizacją w rejonie skweru przy ulicy Świętej Anny/Błogosławionego Czesława 28-32 w Gliwicach.


 

KOMISARIAT POLICJI IV W GLIWICACH:

 

Rejon nr 1. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie parku przy ulicy Waryńskiego w Gliwicach.

Rejon nr 2. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ulicy Przyszowskiej 42-44 w Gliwicach.

Rejon nr 3. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ulicy Zygmuntowskiej 36B w Gliwicach.

Rejon nr 4. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie parku przy ul. Staromiejskiej 1 w Gliwicach.


 

KOMISARIAT POLICJI V W GLIWICACH:


 

Rejon nr 1. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówek handlowych przy ulicy Odrowążów 65 w Gliwicach.

Rejon nr 2. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ulicy Bema 24-28 w Gliwicach.

Rejon nr 3. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówki handlowej przy ulicy Sikorskiego 102 w Gliwicach.

Rejon nr 4. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie kompleksu sportowego i boiska szkolnego ZSO 14 przy ulicy Przedwiośnie 2 w Gliwicach.

Rejon nr 5. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie zbiorników wodnych "Szachta" przy ulicy Jesiennej w Gliwicach.

Rejon nr 6. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie skweru pomiędzy ulicą Błonie a Ceglarską w Gliwicach.


 

KOMISARIAT POLICJI W KNUROWIE:


 

Rejon nr 1. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ulicy Staszica 3-5 w Knurowie.

Rejon nr 2. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie Alei Piastów 13 w Knurowie.

Rejon nr 3. Ograniczenie procederu polegającego na spożywaniu alkoholu w rejonie garaży przy ul. Pocztowej 12B w Knurowie.

Rejon nr 4. Ograniczenie procederu polegającego na spożywaniu alkoholu w pobliżu placówki handlowej przy ulicy Słoniny 7 w Knurowie.

Rejon nr 5. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówki handlowej przy ulicy Wilsona 13 w Knurowie.

Rejon nr 6. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego 6C  w Knurowie.

Rejon nr 7. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówki handlowej przy ulicy Kosmonautów 18 w Knurowie.

Rejon nr 8. Ograniczenie procederu polegającego na spożywania alkoholu w rejonie placówki handlowej przy ulicy Jedności Narodowej 1A w Knurowie.

Rejon nr 9. Ograniczenie procederu polegającego na spożywania alkoholu w rejonie placówki handlowej przy ulicy Ułanó 2 w Knurowie.

Rejon nr 10. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placu zabaw przy ulicy Dywizjonu 303 - na wysokości posesji nr 1 w Knurowie.

Rejon nr 11. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówki handlowej przy ulicy Szkolnej 29 w Chudowie.

Rejon nr 12.  Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie Parku Joanny przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach.

Rejon nr 13. Ograniczenie zakłóceń porządku publicznego oraz problemu grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją w rejonie ulicy Głównej 50 w Nieborowicach.

Rejon nr 14. Obecnie w tym rejonie nie jest prowadzony Plan Działania Priorytetowego.

 

KOMISARIAT POLICJI W PYSKOWICACH:


 

Rejon nr 1. Obecnie w tym rejonie nie jest prowadzony Plan Działania Priorytetowego.

Rejon nr 2. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ulicy Matejki 2-3 w Pyskowicach.

Rejon nr 3. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placu zabnaw przy ulicy Wojska Polskiego 3 w Pyskowicach.

Rejon nr 4. Ograniczenie procederu nieprawidłowego parkowania w rejonie ulicy Traugutta 22-61 w Pyskowicach.

Rejon nr 5. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ulicy Rynek w Pyskowicach.

Rejon nr 6. Obecnie w tym rejonie nie jest prowadzony Plan Działania Priorytetowego.

Rejon nr 7. Obecnie w tym rejonie nie jest prowadzony Plan Działania Priorytetowego.

Rejon nr 8. Ograniczenie powstawania dzikich wysypisk śmieci w rejonie miejscowościach: Pawłowice, Boguszyce, Ligota Toszecka, Proboszczowice, Kotulin, Płużniczka, Sarnów.

Rejon nr 9. Ograniczenie powstawania nielegalnych wysypisk śmieci przy zbiorniku wodnym "Pławniowice" - od strony autostrady A4 w miejscowości Niewiesze.

Rejon nr 10. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie przystanku autobusowego przy ulicy Jesionowej (naprzeciw posesji numer 91) w sołectwie Łącza.

Rejon nr 11. Ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placu zabaw przy ulicy Gliwickiej w Taciszowowie.

Rejon nr 12. Ograniczenie spożywania alkoholu oraz dewastacji mienia w rejonie boiska sportowego przy ulicy Szkolnej w Radoni.

Rejon nr 13. Ograniczenie grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją, dewastacji mienia oraz zaśmiecania terenu Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej 12A w miejscowości Wielowieś.


 

 

Powrót na górę strony