Pomoc ofiarom przestępstw, informacja dla osoby stosującej przemoc