Pomoc ofiarom przestępstw, informacja dla osoby stosującej przemoc

Punkty pomocy ofiarom przestępstw w Gliwicach i powiecie gliwickim

Informator z danymi teleadresowymi podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie miasta i powiatu Gliwice

 

GLIWICE

 

NAZWA JEDNOSTKI

ADRES

TELEFON

ZAKRES REALIZOWANYCH ODDZIAŁYWAŃ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

(Zespół poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej)

ul Zygmunta Starego 17

(w oficynie Starostwa Powiatowego)

44-100 Gliwice

e-mail: pik_gliwice@wp.pl

www.pcpr-gliwice.pl

 

(32) 332-66-77

 

(32) 332-66-16

-pomoc psychologiczna

(poradnictwo i psychoterapia)

 

-poradnictwo rodzinne

 

-pomoc prawna

 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

(Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

 

 

ul Sikorskiego 134

44-100 Gliwice - Sośnica

e-mail:oik_gliwice@tlen.pl

www.opsgliwice.bnet.pl

 

(32) 335-53-40

 

(32) 335-41-50 – CAŁODOBOWO

 

510-23-01-15

-pomoc w rozwiązywaniu przemocy w rodzinie

(zajęcia korekcyjno -edukacyjne)

 

-pomoc terapeutyczna dla ofiar przemocy w rodzinie

 

-pomoc psychologiczna

 

-pomoc prawna

 

-schronienie

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Filia Gliwice

Ul Długosza 22

44-100 Gliwice

e-mail: pokrzywdzeni.gliwice@bk-europe.pl

 

 

519-452-987

-poradnictwo prawne

-poradnictwo psychologiczne

-pomoc materialna

(np. medyczna, rehabilitacyjna, edukacyjna, żywnościowa)

-pomoc terapeutyczna

Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie „ HELP”

Pl.Inwalidów Wojennych 14

44-100 Gliwice

 

(32) 231-57-65

-wsparcie i udzielanie porad dla ofiar przemocy w rodzinie

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej

(Przy Filii nr 1 Ośrodka Pomocy Społecznej)

 

ul. Reymonta 18

44-103 Gliwice

 

 

(32) 300-23-20

 

 

-wsparcie i udzielanie porad dla ofiar przemocy w rodzinie

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej

(Przy Filii nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej)

ul. Fiołkowa 26

44-103 Gliwice

(32) 231-60-11

-wsparcie i udzielanie porad dla ofiar przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Zwycięstwa 21

44-100 Gliwice

e-mail: zd@um.gliwice.pl

glowacka_a@um.gliwice.pl

pastusik_j@um.gliwice.pl

(32) 239-12-95

(32) 239-12-59

- pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych ( wsparcie, porady, terapia)

Punkt Konsultacyjny Dla Osób Uzależnionych i Członków Rodzin

ul. Okopowa 6

44-100 Gliwice

e-mail: diw@mzuk.pl

 

(32) 335-04-94

- udzielanie porad związanych z uzależnieniem

 

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

ul. Warszawska 35a

44-102 Gliwice

e-mail: pppum-gliwice@oswiata.org.pl

www.poradnia.gliwice.pl

 

 

(32) 231-05-69

 

-psychoterapia indywidualna i rodzinna

 

 

 

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach

 

 

 

 

ul. Zwycięstwa 21

44-100 Gliwice

e-mail: zd@um.gliwice.pl

 

 

 

 

 

(32) 239-12-59

-pomoc w leczeniu odwykowym

-pomoc psychospołeczna dla rodzin z problemem alkoholowym

-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

-opieka medyczna i pomoc społeczna w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych

 

Powrót na górę strony