Pomoc ofiarom przestępstw, informacja dla osoby stosującej przemoc

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Harmonogram Pracy

OŚRODKI POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach - Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – Harmonogram pracy.

Oferowana  nieodpłatna pomoc  dotyczy:
- pomocy prawnej,
- pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i psychoterapii,
- pomocy tłumacza w tym tłumacza migowego,
- pomocy materialnej w tym:
•    pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych i lekarstw,
•    pokrycie kosztów związanych z kształceniem i dokształcaniem,
•    finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej,
•    uzyskanie bonów żywnościowych,
•    zakup urządzeń i wyposażenia.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony