Pomoc ofiarom przestępstw, informacja dla osoby stosującej przemoc

INFORMATOR dla osoby stosującej przemoc w rodzinie

Uzyskanie pomocy w formie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych możliwe jest po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na podstawie którego ustala się czy dana osoba spełniła przesłanki, o których mowa w powyższej ustawie pozwalające na objęcie tą formą wsparcia.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej
adres: 44-100 Gliwice  ul. Ziemowita 1, pok. 5, 
tel. (32) 337-11-81, (32) 335-96-72
Osoba zainteresowana uzyskaniem schronienia w schronisku dla bezdomnych powinna skontaktować się w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach z pracownikami Zespołu nr 3 ds. Świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną. 

 

2. Ogrzewalnia Św. Brata Alberta
adres: 44-100  Gliwice ul. Składowa 4,
tel. 32 334 50 17  
Placówka działa do końca 2020 roku. Placówka zapewnia 25 miejsc siedzących.
Od stycznia 2021 roku planowane jest uruchomienie ogrzewalni przy ul. Noakowskiego w Gliwicach (bdb). 

 


3. Ośrodek Pomocy Społecznej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej
adres: Gliwice ul. Władysława Sikorskiego 134, 
tel. 32 335 53 40,  email: oik@ops.gliwice.eu 
Placówka prowadząca oddziaływania korekcyjno-edukacyjne i programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

Wykaz placówek pomocowych z terenu powiatu gliwickiego znajduje sie w zalączonym pliku pdf.

Powrót na górę strony