WIADOMOŚCI

Microcar, czyli minisamochód. Kto może go prowadzić?

Podczas kontroli drogowych policjanci spotykają się z sytuacjami, w których kierowcy, utraciwszy prawo jazdy z uwagi na orzeczenie lekarskie lub sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, kierują mikrosamochodami, traktując je jako rozwiązanie problemu. Poniżej informacje o stanie prawnym w tym zakresie. Czy nie posiadając prawa jazdy, można kierować microcarem? Spróbujemy udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest microcar. W praktyce to mały pojazd silnikowy, przypominający normalny samochód, z silnikiem niewielkiej mocy, którego homologacja wypełnia ustawowe kryteria, kwalifikujące go do tej samej grupy, w której znajduje się motorower. Jak się jednak okazuje, panuje mylne przeświadczenie, że do prowadzenia tych małych aut nie potrzeba uprawnień.

Co jakiś czas gliwicka policja odnotowuje sytuacje, w których kierowcy mikropojazdów prowadzą bezprawnie. Przyczyna tkwi najczęściej w niewiedzy lub nieprecyzyjnych, a nawet mylnych informacjach zamieszczanych w internecie.

19 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 z późn. zm.), która zmieniła ustawę Prawo o ruchu drogowym. Pojawiła się kategoria praw jazdy AM.

Kategoria AM uprawnia do kierowania:
- motorowerem – pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h,
- czterokołowcem lekkim (quadem i mikrosamochodem), którego parametry precyzuje europejska kategoria L6e: masa własna do 350 kg, napęd silnikiem spalinowym o pojemności do 50 cm3 (może być też elektryczny o mocy do 4 kW (5,4 KM), rozwijający prędkość maksymalną do 45 km/h.

Na mocy ustawy (art. 133 ust. 3), osoby, które w chwili wejścia jej w życie (19.01.2013 r.), miały ukończone 18 lat, zachowują prawo do kierowania tylko motorowerem, bez żadnych dodatkowych dokumentów stwierdzających do tego prawo.

Przepis nie dotyczy czterokołowców (w tym i microcarów). Z przytoczonego przepisu wynika, że w przypadku pojazdów mikro i quadów, czyli tzw. czterokołowców lekkich, których masa własna nie przekracza 350 kg i nie rozwijają one prędkości większej niż 45 km/h, wymagane jest jednak prawo jazdy kategorii AM.

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii AM, należy spełnić następujące warunki:
- mieć ukończone 14 lat (zgoda rodziców),
- uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów grupy AM,
- odbyć szkolenie w wymiarze minimum 10 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin praktycznych,
- zdać egzamin państwowy, teoretyczny oraz praktyczny.

Nie jest możliwe, aby osoby pełnoletnie mogły kierować pojazdami czterokołowymi lekkimi, jeśli nie mają żadnego prawa jazdy i nie posiadały karty motorowerowej przed 19 stycznia 2013 r.

Inspiracją do napisania tego komunikatu była dzisiejsza sytuacja z jednej z gliwickich ulic. Patrol zatrzymał do kontroli mały samochód. Jego kierowca oświadczył, że przesiadł się na ten pojazd, gdyż, z przyczyn zdrowotnych, cofnięto mu prawo jazdy kategorii B.
Przestrzegamy, że sytuacja prawna osoby, która spowoduje kolizję czy wypadek, a nie posiada wymaganych prawem uprawnień, może się bardzo skomplikować. Takie zdarzenie potrafi przysporzyć wielu problemów, przede wszystkim finansowych, związanych z kwestią pokrycia kosztów strat i odszkodowań. Ubezpieczenie OC zabezpiecza sprawcę, który jest, co oczywiste, trzeźwy, ale musi też posiadać stosowne uprawnienia do kierowania pojazdem.

 

 


 

Powrót na górę strony