WIADOMOŚCI

OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI 2019 W GLIWICACH

W piątek, 12 lipca nowoczesna hala Arena Gliwice stała się miejscem uroczystej zbiórki z okazji Święta Policji. W tym roku szczególnego, bowiem związanego z setną rocznicą powołania Polskiej Policji. Podczas uroczystości Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn oraz Komendant Miejski Policji w Gliwicach mł. insp. Marek Nowakowski wręczyli gliwickim funkcjonariuszom mianowania na wyższe stopnie służbowe. Awanse otrzymało 89 mundurowych.
Gliwickie obchody policyjnego święta uświetniło wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski, Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj. Samorząd Powiatu Gliwickiego reprezentował pan Jarosław Pawlik, prezydenta Miasta Zabrze - pan Artur Nowakowski. Swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Miasta Pyskowice Adam Wójcik, Burmistrz Miasta i Gminy Sośnicowice Leszek Kołodziej, Sekretarz Miasta Knurów Piotr Dudło, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Toszek Piotr Kunce, Wójt Gminy Gierałtowice Leszek Żogała, Wójt Gminy Pilchowice Maciej Gogulla, Wójt Gminy Rudziniec Krzysztof Obrzut, Wójt Gminy Wielowieś Ginter Skowronek. Serdecznie powitaliśmy również szefów współpracujących z nami prokuratur rejonowych - prokurator Joannę Kosińską oraz prokuratora Pawła Sikorę. Gościliśmy przedstawicieli służb mundurowych: wojska, w tym Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Ratownictwa Gliwice, Straży Miejskiej, Aresztu Śledczego w Gliwicach, policyjnych związków zawodowych, w tym ich szefa - asp. szt. Rafała Jankowskiego, oraz stowarzyszenia emerytów i rencistów policyjnych. Zaproszenie przyjęli też byli komendanci ościennych garnizonów, byli gliwiccy komendanci miejscy, będący już na zasłużonej emeryturze Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. w stanie spoczynku Dariusz Biel oraz Kapelan Policji Diecezji Gliwickiej ks. Joachim Gondro. 


Uroczystość rozpoczęła orkiestra KWP w Katowicach, która odegrała hymn narodowy. Gospodarz święta, Komendant Miejski Policji w Gliwicach, przywitał gości oraz podziękował policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym garnizonu za ich ciężką pracę. Młodszy inspektor Marek Nowakowski odniósł się także do udanej współpracy z innymi instytucjami, jak prokuratura czy wojsko. Podziękował samorządom za wsparcie, nie tylko finansowe, ale i merytoryczne. Wspomniał o tradycjach przedwojennej Policji Państwowej, której wartości jesteśmy dziś kontynuatorami. Wartości takich, jak honor, duma i służba społeczeństwu. Szef gliwickiego garnizonu podziękował też rodzinom policjantów - za wyrozumiałość dla służby. 

Nie zapomniano o zmarłym tragicznie koledze - podinsp. Krzysztofie Skowronie, przez lata związanym z garnizonem w Gliwicach, a ostatnio Komendancie Powiatowym Policji w Mikołowie. Uczczono jego pamięć. 

Uroczystość była sposobnością do wręczenia rozkazu o powołaniu na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach pełniącego dotychczas te obowiązki mł. insp. Mariusza Klepka. Obecnego komendanta miejskiego, mł. insp. Marka Nowakowskiego oraz jednego z jego poprzedników, insp. w stanie spoczynku Krzysztofa Sowulę
odznaczono zaś Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą kl. 1. za wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów. Wręczającym był asp. szt. Rafał Jankowski.

Tradycyjnie już częścią główną obchodów było wręczenie nominacji na wyższe stopnie policyjne przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach. Awanse w tym roku otrzymało w sumie 89 policjantów. W korpusie oficerów awansowano siedmiu funkcjonariuszy, 68 z korpusu aspirantów i podoficerów, 14 w korpusie posterunkowych.

15 policjantom wyróżnienia oraz nagrody wręczył Prezydent Miasta Gliwice. Wśród nich większość to dzielnicowi. Z kolei nagrody z rąk włodarzy gmin powiatu gliwickiego otrzymało 23 wyróżniających się funkcjonariuszy.

Jednym z punktów uroczystości było wręczenie odznaczeń zasłużonym i wciąż aktywnym policyjnym emerytom, nadanych przez Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, płka Henryka Borowińskiego oraz wiceprzewodniczącego zarządu wojewódzkiego, nadkom. w stanie spoczynku Henryka Mikosza.

Głos zabrał Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz, który podziękował policjantom za pracę i podkreślił ważną rolę ich służby dla mieszkańców. 

Uroczystości zakończyło przemówienie insp. Romana Rabsztyna. Komendant również dziękował funkcjonariuszom, a także wszystkim pracownikom cywilnym za trud, zaangażowanie, wyrzeczenia i poświęcenie w służbie.

Nominowanym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji składamy najserdeczniejsze życzenia - wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

 

 • Sala wypełniona policjantami ubranymi na galowo.
 • Sala wypełniona policjantami ubranymi na galowo. Wręczanie odznaczeń.
 • Przemawiajacy ksiadz kaelan po lewej, po prawej lektor
 • Policjant oficer i policjant po cywilnemu obaj z odznaczeniami.
 • Wręczania odznaczeń
 • Sala wypełniona policjantami ubranymi na galowo. Wręczanie odznaczeń.
 • Sala wypełniona policjantami ubranymi na galowo. Wręczanie odznaczeń.
 • Sala wypełniona policjantami ubranymi na galowo. Wręczanie odznaczeń.
 • Sala wypełniona policjantami ubranymi na galowo. Wręczanie odznaczeń.
 • Sala wypełniona policjantami ubranymi na galowo. Wręczanie odznaczeń. Tablica z wizerunkeim zmarłego podisnp. K. Skowrona
Powrót na górę strony