WIADOMOŚCI

Przestroga dla przewoźników łamiących prawo

Prowadzenie firm transportowych obliguje wszystkich przedsiębiorców do respektowania obowiązujących przepisów. Jest to jeden z warunków uczciwej konkurencji, uczciwego traktowania zatrudnionych kierowców, a co za tym idzie, bezpieczeństwa na naszych drogach. W czasie ostatniego weekendu gliwiccy policjanci zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy marki Scania z pękniętą szybą czołową. To jednak nie było najpoważniejsze przewinienie. Ostatecznie kontrola zakończyła się bardzo wysokimi karami.

W trakcie kontroli policjanci odkrywali coraz nowsze przewinienia, a były to: brak badań technicznych pojazdu, jazda bez włożonej do czytnika karty kierowcy, ustalone po odczytach kilkakrotne kierowanie bez rejestracji aktywności na karcie, liczne przekroczenia dotyczące okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków oraz brak terminowego odczytu danych zawartych na karcie kierowcy i tachografie.

Na podstawie obowiązujących przepisów policjanci byli zmuszeni ukarać kierującego mandatami o łącznej kwocie 7950 złotych.

To nie koniec nieprzyjemnej sytuacji finansowej, związanej z odkrytymi nieprawidłowościami. W stosunku do przedsiębiorcy wszczęto postępowanie za naruszenia obowiązujących przepisów. Łączna suma grzywien, jak wyliczono, oscyluje w granicach 40 tysięcy złotych. Karą grzywny zapewne też ukarany zostanie kierownik zarządzający transportem tej konkretnej mazowieckiej firmy. Wobec niego z urzędu również wszczęto postępowanie administracyjne. Grozi mu kara 2700 złotych.

Każdy pracodawca powinien pamiętać o tym, że zatrudniając pracowników, musi przede wszystkim zadbać o wymagane dokumenty i dopilnować respektowania obowiązków związanych z czasem pracy. Oczywistym jest również zapewnienie należytego stanu technicznego pojazdów i zainstalowanych w nich urządzeń.

Na szczęście zdecydowana większość kontroli samochodów ciężarowych kończy się bez żadnych mandatów.

  • Ciągnik siodłowy z naczepa tak zwany TIR
Powrót na górę strony