Profilaktyka pierwszego dnia szkoły po... - WIADOMOŚCI - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

WIADOMOŚCI

Profilaktyka pierwszego dnia szkoły po...

Ferie zimowe za nami. Dla uczniów klas 1-3 „nowe rozpoczęcie roku szkolnego” to czas zdobywania wiedzy w określonych prawem rygorach epidemicznych, a dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i policjantów - czas przypominania zasad bezpieczeństwa. Gliwiccy mundurowi czuwali nad bezpiecznym powrotem dzieci do szkół.

W tym szczególnym czasie nie możemy zapomnieć o niebezpieczeństwach związanych m.in. ze wzmożonym ruchem na drogach, dojściem uczniów do szkół czy ich prawidłowym i bezpiecznym dowożeniem. 
Apelujemy do rodziców, aby szczególnie gdy warunki atmosferyczne sprzyjają korzystaniu z uroków zimy, nie zapominali o rozmowach z dziećmi na temat zasad bezpieczeństwa. 
Gliwiccy policjanci spotkali się z młodymi gliwiczanami przed szkołami, w niektórych podstawówkach wzięli udział w rozpoczęciu lekcji i omówili tematy bezpiecznej drogi do i ze szkoły, zasady bezpiecznej zabawy na śniegu, przypominali o zakazie wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne. Przy okazji spotkań dzieci otrzymały odblaskowe opaski, a rodzice - skrobaczki do szyb. 

 

  • Polijant w klasie szkolnej. Dzieci słuchają co mówi.
  • Policjant przed szkołą rozmawia z rodzicem i dzieckiem zmierzajacym na lekcje.
  • Policjant przed szkołą rozmawia z rodzicem i dzieckiem zmierzajacym na lekcje.
  • Policjant przed szkołą rozmawia z rodzicem i dzieckiem zmierzajacym na lekcje.
  • Policjant przed szkołą rozmawia z rodzicem i dzieckiem zmierzajacym na lekcje.
  • Policjant przed szkołą rozmawia z rodzicem i dzieckiem zmierzajacym na lekcje.
  • Policjant przed szkołą rozmawia z rodzicem i dzieckiem zmierzajacym na lekcje.
  • Policjant rozdaje dzieciom siedzącym w ławkach odblaski.
  • Policjant tłumaczy coś dzieciom siedzącym w ławkach.