Profilaktyka na knurowskich akwenach - WIADOMOŚCI - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

WIADOMOŚCI

Profilaktyka na knurowskich akwenach

Działalność profilaktyczna to istotny dział ustawowych zadań Policji. Należy je oczywiście dostosowywać do aktualnych potrzeb, pór roku, trzeba antycypować zagrożenia. Wczoraj tak właśnie zrobił dzielnicowy, asp. Krzysztof Hoffman, współpracujący z Urzędem Miasta Knurów, lokalnymi służbami ratunkowymi oraz zarządem PZW w Knurowie.


18 lutego przeprowadzono akcję „Bezpieczne lody”. Okres przejściowy w warunkach pogodowych jest najbardziej niebezpieczny dla osób, które przebywają na złudnie zmrożonych zbiornikach wodnych. W poprzednich latach w naszym powiecie zdarzały się tragedie związane ze wpadnięciem pod lód i utonięciem.

Właśnie aby zapobiec tragediom i przypominać ludziom o zagrożeniach, dwa razy w roku spotykają się służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w Knurowie. Prewencyjnie sprawdzają oznakowania akwenów, rozmawiają z wędkarzami czy młodymi ludźmi, uprawiającymi zimowe sporty.

W rekonesansie knurowskich łowisk „Moczury” przy ul. Dworcowej i „Zacisze” przy Niepodległości oraz „Osadniki” na al. Piastów w Szczygłowicach oprócz dzielnicowego Hoffmana wzięli udział dowódcy Państwowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, przedstawiciele Straży Miejskiej, oddziału WOPR w Knurowie, członek zarządu PZW Koła nr 28, gospodarz zbiornika „Osadniki” oraz leśniczy Nadleśnictwa Rybnik.

Poniżej film z portalu iKnurów