WIADOMOŚCI

Defibrylator w gliwickiej komendzie

Automatyczny defibrylator zewnętrzny to urządzenie, jakiego należy użyć w przypadku udzielania pomocy osobie, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia – gdy osoba taka jest nieprzytomna i nie oddycha. Sprzęt trafił do 32 jednostek śląskiej Policji.

W Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach urządzenie zostało umieszczone tuż przy wejściu, w pobliżu pomieszczenia punktu recepcyjnego. To centralne miejsce obiektu, w razie potrzeby łatwo dostępne.

Wyposażając wszystkie komendy miejskie i powiatowe garnizonu śląskiego w urządzenia AED, śląscy policjanci realizują rekomendacje w zakresie Programu Powszechnego Dostępu do Defibrylacji (Public Access Defibrillation Program). Są to działania mające na celu zwiększenie dostępności AED w miejscach publicznych. Takie rozmieszczenie urządzeń wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa interesantów przebywających w komendach, ale również pracowników cywilnych i funkcjonariuszy pełniących w nich służbę. Im większa ilość defibrylatorów w przestrzeni publicznej, tym mniej dramatycznych akcji ratunkowych, zakończonych niepowodzeniem.

Zakup AED to wynik inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Śląskiego oraz współpracy Wydziału Zaopatrzenia i Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Środki na zakup urządzeń zostały pozyskane z Funduszu Prewencyjnego PZU.

  • Urządzenie - defyblirator
  • Hol komendy miejskiej z widoczną skrzynka defibratora.
  • Defibrylator wiszący na ścianie.
Powrót na górę strony