WIADOMOŚCI

Adresy okolicznościowe z okazji Święta Policji w garnizonie gliwickim

Data publikacji 22.07.2022

Z okazji Święta Policji w gliwickim garnizonie, na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach złożone zostały gratulacje od zaproszonych gości. Publikujemy życzenia dla funkcjonariuszek, funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych policji.

 • ADAM NEUMANN PREZYDENT MIASTA GLIWICE 
Szanowny Pan inspektor Marek Nowakowski Komendant Miejski Policji w Gliwicach 
Szanowny Panie Komendancie, 
z okazji Święta Policji oraz 100. Rocznicy Utworzenia Policji Województwa Śląskiego, na Pana ręce składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim gliwickim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Komendy Miejskiej Policji. 
W imieniu mieszkańców Gliwic, pamiętając o wszelkich wyrzeczeniach, które jako policjanci ponosicie w swojej codziennej pracy, dziękuję za Waszą ofiarną służbę i nieustającą gotowość do niesienia pomocy mieszkańcom miasta. 
Zarówno Panu, jak i Pana podkomendnym życzę satysfakcji z pełnionej, odpowiedzialnej pracy, spokojnej i bezpiecznej służby oraz sprostania wszelkim, postawionym przed gliwicką Policją zadaniom. Życzę również powodzenia w życiu osobistym i rodzinnym. 
Wszystkim gliwickim stróżom prawa przekazuję moje najszczersze wyrazy szacunku.
 • POWIAT GLIWICKI 
Gminy powiatu: Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś 
Szanowny Pan insp. Marek Nowakowski Komendant Miejski Policji w Gliwicach 
Z okazji Święta Policji oraz obchodów 100. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego, pragniemy w imieniu Samorządu Powiatu Gliwickiego, złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Policjantkom, Policjantom oraz Pracownikom Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. 
Dziękujemy Wam za Waszą ciężką, sumienną i odpowiedzialną pracę oraz za to, że każdego dnia dbacie o utrzymywanie ładu oraz zapewniacie bezpieczeństwo mieszkańcom Gliwic oraz całego naszego powiatu. 
Wyrażając szacunek dla Waszej służby życzymy Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy, wielu sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym. 
Starosta Gliwicki 
Z wyrazami szacunku
Starosta Gliwicki 
Waldemar Dombek
Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego 
Andrzej Kurek
 • Szanowny Pan insp. Marek Nowakowski Komendant Miejski Policji w Gliwicach 
Z okazji 100 Roczniy utworzenia Policji Województwa Ś1ąskiego oraz uroczystych obchodów Święta Policji, w imieniu radnych Rady Miasta Gliwice oraz swoim, składam na ręce Pana Komendanta podziękowanie dla wszystkich dowódców oraz policjantów garnizonu w Gliwicach za dotychczasowe działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta, a także niesienie im pomocy w chwilach zagrożenia. Doceniam również podejmowane działania profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa gliwickiej społeczności: Mam świadomość odpowiedzialności i ryzyka, z jakim spotykają się na co dzień w swej pracy fukckjonariusze, dlatego z pełnym szacunkiem odnoszę się do ich działań zmierzających do tego, aby obywatele naszego miasta żyli w przekonaniu, że w sytuacjach zagrożenia zawsze mogą liczyć na ratunek i pomoc. Niech dalsza służba na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta przebiega spokojnie, przynosi dowódcom i funkcjonairiuszom, a także wszystkim pozostałym pracownikom Policji - satysfakcję i dumę z dobrze wykonywanych obowiązków. Dziękując wszystkim Policjantom w dniu ich święta, życzę również ich rodzinom wiele szczęścia w życiu zawodowym i osobistym. 
Przewodniczący Rady Miasta Gliwice Marek Pszonak
 • Politechnika Śląska 
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk Rektor 
Szanowny Pan insp. Marek Nowakowski Komendant Miejski Policji w Gliwicach 
Szanowny Panie Komendancie, 
w imieniu Senatu, całej wspólnoty akademickiej Politechniki Śląskiej oraz własnym pragnę złożyć na Pana ręce wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym wyrazy szacunku i najserdeczniejsze gratulacje z okazji Święta Policji oraz 100. Rocznicy Utworzenia Policji Województwa Śląskiego. 
Ogromnie cenimy współpracę z Komendą Miejską w Gliwicach, którą cieszymy się od wielu lat, mogąc niezmiennie liczyć na wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Codzienne zaangażowanie, poświęcenie i odwaga jaką wykazują się pracownicy policji zasługuje na najwyższe uznanie. Dziękujemy za trud jaki wkładają służby mundurowe w podejmowanie najtrudniejszych wyzwań, utrzymanie porządku i bezpieczeństwa. 
Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia dalszych lat sukcesów, wytrwałości, satysfakcji z wykonywania pełnej poświęcenia służby oraz dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym dla wszystkich pracowników Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. 
Z wyrazami szacunku, z up. Rektora Prorektor ds. Studentów i Kształcenia, prof. dr hab inż. Wojciech Szkliniarz
 • prof. dr hab. inż.Janusz Kotowicz Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym
Szanowny Pan insp. Marek Nowakowski Komendant Miejski Policji w Gliwicach
Szanowny Panie Komendancie!
Z okazji Święta Policji oraz 100. Rocznicy Utworzenia Policji Województwa Śląskiego, pragnę złożyć Panu Komendantowi, funkcjonariuszom i pracownikom Policji najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za tak trudną i odpowiedzialna służbę.
Dziękuję za głębokie zaangażowanie w wypełnianiu powierzonej Wam misji. Gratuluję uznania dla Waszych wysiłków na rzecz porządku i bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. Dzięki Waszej wytrwałej i pełnej poświęcenia służbie oraz profesjonalizmowi w działaniu, Policja cieszy się coraz większym szacunkiem i poparciem społecznym.
Wszystkim Policjantom i pracownikom Policji życzę bezpiecznej pracy, by Waszym działaniom towarzyszyła ludzka przychylność i życzliwość, oraz aby Wasze zaangażowanie w służbę było źródłem spełnienia i zadowolenia.
Panu Komendantowi dziękuję za dotychczasową, owocną współpracę. Życzę wielu sukcesów w służbie oraz satysfakcji z osiąganych wyników, kierowania oddaną, zdyscyplinowaną załogą, a także wszelkiej pomyślności, zdrowia i szczęścia w życiu osobistym.
 • PREZES WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH 
Szanowny Panie Komendancie, 
Pan insp. Marek Nowakowski Komendant Miejski Policji w Gliwicach 
z okazji Święta Policji, w tym roku obchodzonym w 100. rocznicę utworzenia Policji Województwa Śląskiego i przyłączenia części Górnego Śląska do Polski, na Pana ręce kieruję do funkcjonariuszy i pracowników Policji podziękowania za codzienną ofiarną służbę i pracę na rzecz społeczeństwa i Państwa. Doceniamy Waszą odwagę, trud i poświęcenie. W tym uroczystym Dniu proszę o przyjęcie jak najserdeczniejszych życzeń: satysfakcji z pełnionej służby i pracy oraz wielu sukcesów, a także zdrowia i wszelakiej pomyślności w życiu prywatnym. Wyróżnionym i odznaczonym szczerze gratuluję. 
sędzia NSA Leszek Kiermaszek
 • Pan insp. Marek Nowakowski 
Komendant Miejski Policji w Gliwicach 

Z okazji Święta Policji, mam przyjemność złożyć, w imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich oraz własnym na ręce Pana Komendanta, dla wszystkich Funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy i Komisariatów serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za pełnioną służbę na rzecz mieszkańców regionu. Dziękuję za to, że nie zważając na przeszkody i niedogodności, realizujecie powierzone Wam obowiązki. Niech realizacja codziennych zadań - ofiarność i trud ponoszony podczas służby będzie zawsze źródłem osobistej satysfakcji, społecznego uznania oraz poczucia dobrze spełnionego obowiązku. 
Dziękuję bardzo za przesłane zaproszenie na uroczystość niestety w związku z wcześniej zaplanowanym urlopem nie będę mogła w niej uczestniczyć
 • Szanowny Pan insp. Marek Nowakowski Komendant Miejski Policji w Gliwicach
Z okazji Święta Policji, które przypada corocznie 24 lipca chciałabym wyrazić podziękowania w imieniu mieszkańców Piekar Śląskich i samorządu, których reprezentuję, za trud i poświęcenie w codziennej służbie oraz ofiarną i niestrudzoną pracę wszystkich Funkcjonariuszy i Pracowników kierowanej przez Pana Komendy.
Tegoroczne celebrowanie Waszego Święta łączy się również z 100. rocznicą utworzenia Policji Województwa Śląskiego. Ten wyjątkowy Jubileusz przypomina o historii Policji naszego województwa. Policja Województwa Śląskiego odgrywała ważną rolę w kraju nie tylko ze względu na wysoki poziom fachowy, dobre wyszkolenie, zdyscyplinowanie i wzorowe przygotowanie ogólne, ale także ze względu na znaczenie gospodarcze Górnego Śląska.
Dziękuję wszystkim Funkcjonariuszom Policji za zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom i utrzymywanie porządku publicznego na terenie naszego regionu, jak również w całej Polsce. Przesyłam moc szczerych życzeń, by służba na rzecz naszego kraju oraz jego obywateli była dla każdego z Policjantów powodem do dumy. Niech poczucie zawodowego spełnienia idzie w parze z szacunkiem oraz życzliwą oceną społeczeństwa — wszak nasze bezpieczeństwo zawdzięczamy Waszej pracy i zaangażowaniu.
Ponadto, w dniu Waszego Święta życzę wielu sukcesów w realizacji zawodowych marzeń i oczekiwań wynikających z własnych, często nieszablonowych działań, w tym realizacji swoich pasji i zainteresowań. Niech zdrowie i wytrwałość dopisują w walce z wyzwaniami, jakie pojawią się w codziennej służbie, jak i w życiu prywatnym.
Sława Umińska-Duraj Prezydent Miasta Piekary Śląskie
 • Szanowny Pan insp. Marek Nowakowski Komendant Miejski Policji w Gliwicach
Z okazji obchodów Święta Policji oraz 100. Rocznicy Utworzenia Policji Województwa Śląskiego, składam na Pana ręce, w imieniu władz samorządowych Pyskowic oraz wszystkich mieszkańców naszego miasta, serdeczne gratulacje, najlepsze życzenia i szczere podziękowania.
W tym wyjątkowym dniu pragnę podziękować za ciężką, wytrwałą oraz angażującą pracę wszystkim Policjantom i pracownikom Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, którzy przez cały rok dbają o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Dziękuję za oddanie, zaangażowanie i niewątpliwe poświęcenie podczas wykonywania trudnej oraz niebezpiecznej służby państwowej, której celem jest dobro społeczne. W swoim zawodzie bierzecie Państwo ogromną odpowiedzialność za życie, zdrowie oraz bezpieczeństwo innych ludzi, dbając też o ich mienie. Stoicie na straży porządku społecznego, podejmujecie trudne decyzje, wciąż doskonalicie politykę i strategię bezpieczeństwa. Dziękując za te wszystkie działania, odwagę i hart ducha gratuluję wszystkich dotychczasowych udanych interwencji, akcji społecznych oraz podejmowanych inicjatyw.
Życzę wszystkim byłym i obecnym Policjantom oraz pracownikom Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach wielu sukcesów zawodowych, a także realizacji wszystkich zamierzonych planów.
Adam Wójcik Burmistrz Miasta Pyskowice
 • Z okazji Święta Policji oraz 100. Rocznicy Utworzenia Policji Województwa Śląskiego, w imieniu samorządu Gminy Gierałtowice składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom Komendy Miejskiej w Gliwicach.
Dziękuje za wasz profesjonalizm, pełną poświęcenie służbę oraz działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.
Życzę dalszych sukcesów i osiągnięć, satysfakcji z wykonywanej pracy, a także pomyślności w życiu osobistym.
Leszek Żogała Wójt Gminy Gierałtowice
 • Szanowny Pan insp. Marek Nowakowski Komendant Miejski Policji w Gliwicach
Z okazji Święta Policji, w imieniu mieszkańców Gminy Pilchowice i swoim własnym pragnę złożyć na ręce Pana Komendanta, wszystkim Policjantom życzenia zdrowia, pomyślności oraz spokojnej i bezpiecznej służby.
Niech ten uroczysty dzień, który w tym roku zbiega się z obchodami 100. Rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego, będzie okazją, by wyrazić, jak ważna jest dla wszystkich mieszkańców Wasza praca.
Dziękuję za rzetelne podejście do swoich obowiązków i oddanie, z którym funkcjonariusze pełnią służbę, gdyż to one zapewniają nam spokojny sen i bezpieczne jutro.
Życzę, by praca przynosiła Państwu jak najwięcej satysfakcji i poczucia dobrze wypełnianej misji na rzecz drugiego człowieka, a każdy dzień służby kończył się szczęśliwym powrotem do domu i bliskich.
Niech ludzka życzliwość i przychylność losu nigdy Was nie opuszczają.
Wójt Gminy Pilchowice Maciej Gogulla
 • Szanowny Pan Inspektor Marek Nowakowski Komendant Miejski Policji w Gliwicach
Z okazji 100-lecia utworzenia Policji Województwa Śląskiego, w imieniu własnym oraz wspólnoty samorządowej gminy Toszek, składam na Pana ręce wszystkim policjantom i pracownikom Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach oraz jednostek podległych serdeczne życzenia osobistej oraz zawodowej pomyślności w pełnieniu trudnej i ważnej służby.
Dzisiejsze święto jest doskonałą okazją, aby wyrazić uznanie i wdzięczność za pełną poświęcenia służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców naszych miast i wiosek. Bycie policjantem to zobowiązanie i odpowiedzialność, ale i również satysfakcja i durna. Składam wyrazy szacunku za trud wszelkich działań, które podejmujecie każdego dnia, wykazując się odwagą i determinacją.
Życzę wielu sukcesów w pracy zawodowej, wytrwałości i powodzenia w codziennych staraniach o bezpieczeństwo mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego. Niech ta odpowiedzialna służba będzie dla was jak najczęściej źródłem satysfakcji i zadowolenia, a wszystkim Waszym działaniom towarzyszy ludzka życzliwość.
Zastępca burmistrza mgr Piotr Kunce
 • Szanowny Panie Komendancie, Drogie Funkcjonariuszki i Drodzy Funkcjonariusze
Z okazji 100 rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego składamy Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i sukcesów oraz wyrazy uznania za pełnioną każdego dnia służbę na rzecz mieszkańców naszego powiatu.
To Wy zawsze byliście i jesteście do dyspozycji innych, zawsze pierwsi tam, gdzie trzeba nieść pomoc. Potraficie, nie zważając na trudy i niedogodności, z uporem, konsekwencją i niezbędną wrażliwością realizować podstawową misję Policji. Dziękujemy Wam za to.
Życzymy bezpiecznej służby, szczęśliwych powrotów do domów, zrozumienia wśród społeczeństwa oraz poczucia satysfakcji z dobrze wykonywanych obowiązków.
Powyższe życzenia składamy w imieniu zarówno swoim jak i zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach Rzemieślników

Dyrektor Biura Cechu	Wiesław Jabłoński
Starszy Cechu Andrzej Zarzycki
 • KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W GLIWICACH pan insp. Marek Nowakowski
Z okazji Święta Policji oraz 100. Rocznicy Utworzenia Policji Województwa Śląskiego składamy na ręce Pana Komendanta serdeczne gratulacje w imieniu własnym, Zarządu oraz całego Zespołu Arena Operator. Życzymy Panu i wszystkim Pańskim podległym funkcjonariuszom oraz pracownikom dalszych sukcesów w pracy zawodowej, satysfakcji z efektów osiągniętych dokonań podczas pełnienia trudnej i odpowiedzialnej służby, zdrowia i pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.
Korzystając z okazji, pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę oraz wyrazić nadzieję na jej dalszą owocną kontynuację.
Członek Zarządu Paweł Chomentowski Dyrektor Działu Operacyjnego Robert Rajchel
 • Szanowny Pan insp. Marek Nowakowski Komendant Miejski Policji w Gliwicach
Z okazji Święta Policji oraz 100. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego pragnę wyrazić Panu Komendantowi, a za Pańskim pośrednictwem wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji najwyższe uznanie za pełnioną służbę na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Życzę, aby codzienna trudna praca i wysiłek wkładany w umacnianie praworządności i bezpieczeństwa stanowiły powód do satysfakcji, a także znalazły społeczne uznanie i szacunek dając naszym mieszkańcom coraz większe poczucie bezpieczeństwa. 
W tym uroczystym dniu proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wielu kolejnych sukcesów i osiągnięć w służbie, satysfakcji z wykonywania trudnej i odpowiedzialnej pracy, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.
Zastępca Wójta Gminy Wielowieś Zygfryd Stróżyk
 • Z okazji Święta Policji oraz 100 rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego pragnę złożyć Panu Komendantowi oraz wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach serdeczne życzenia nieustającego zdrowia, pomyślności, satysfakcji z wykonywanych obowiązków, bezpiecznej służby oraz wytrwałości w realizacji wszystkich planów.
Dziękuję za wysiłek i trud podejmowany w codziennej pracy oraz pełną poświęcenia i odpowiedzialną służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Z wyrazami szacunku Wójt gminy Rudziniec Krzysztof Odrzut
 • insp. Marek Nowakowski Komendant Miejski Policji w Gliwicach
Z okazji Święta Policji, w imieniu własnym oraz pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice, pragnę złożyć wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom gliwickiego garnizonu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wytrwałości oraz spełnienia zawodowego.
Dzisiejszy dzień jest okazją, aby wyrazić słowa ogromnego uznania, szacunku i podziękowania wszystkim Policjantom za ich trud włożony w utrzymanie bezpieczeństwa w naszym mieście, a także za odpowiedzialną i rzetelną codzienną służbę.
Serdecznie gratuluję wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym na kolejne stopnie służbowe. Życzę, aby Wasze zaangażowanie i służba dawały poczucie spełnienia, sprzyjały rozwojowi zawodowemu oraz były dla wszystkich funkcjonariuszy źródłem satysfakcji.
Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice Tomasz Wójcik
 • Z okazji Święta Policji pragnę złożyć Panu Komendantowi, funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Miejskiej w Gliwicach najserdeczniejsze życzenia i gratulacje w imieniu własnym, a także wszystkich żołnierzy i pracowników 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Gliwicach.
Niech to Święto będzie nie tylko powodem do zadowolenia, ale także okazją do wyrażenia uznania i szacunku dla codziennej pracy i pełnej poświęceń służby na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.
Niech ta trudna i odpowiedzialna służba będzie źródłem satysfakcji, a wszystkim działaniom niech towarzyszy przychylność, życzliwość i zaufanie społeczeństwa.
Życzę Panu Inspektorowi oraz wszystkim podwładnym sukcesów w działalności służbowej, dobrego zdrowia, wiele energii oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
 • Szanowny Panie Komendancie
Z okazji Święta Policji mam zaszczyt i przyjemność przekazać na ręce Pana Komendanta, najserdeczniejsze gratulacje i pozdrowienia dla kadry oraz dla pracowników w imieniu własnym oraz wszystkich żołnierzy 34. śląskiego dywizjonu rakietowej Obrony Powietrznej.
W tym pięknym i uroczystym dniu Waszego Święta, życzę nade wszystko bezpiecznej służby, poczucia godności i zadowolenia z wykonywanych działań. Życzę również uzyskiwania jak najlepszych rezultatów Waszej służby dających pełną satysfakcję, a także radości i pomyślnych dni w życiu rodzinnym.
 • Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski
Z okazji obchodów święta Policji oraz 100 .rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego w imieniu żołnierzy, pracowników Resortu 0brony Narodowej składam Panu inspektorowi oraz Pana Podwładnym życzenia wszelkiej pomyślności, wielu osiągnięć w służbie jaki w życiu oso6istym, a także spełnienia marzeń i dużo zdrowia.
 • Szanowny Pan insp. Marek Nowakowski Komendant Miejski, Policji w Gliwicach
Z okazji Święta Policji oraz 100 rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego pragnę przekazać Panu oraz całemu stanowi osobowemu najlepsze życzenia dalszej pomyślności, w służbie, w pracy oraz w życiu osobistym. Dzień ten jest wspaniałą okazją do wyrażenia uznania i szacunku, a także przekazania życzeń wytrwałości w realizacji zamierzonych celów.
W imieniu własnym oraz wszystkich żołnierzy i pracowników Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gliwicach życzę zdrowia, satysfakcji z pełnionej służby dla dobra innych oraz poczucia dobrze wykonywanego obowiązku.
Z wyrazami szacunku Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji ppłk Mirosław Stefanów
 • Pan Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski
Z okazji obchodów Święta Policji oraz 100. Rocznicy Utworzenia Policji Województwa Śląskiego w imieniu strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, mam zaszczyt złożyć na Pana ręce dla wszystkich Policjantów oraz pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach życzenia wielu sukcesów zawodowych oraz osobistych, społecznego uznania, ludzkiej życzliwości, a także zdrowia, siły i wytrwałości w pełnieniu służby.
Codzienny wysiłek i ofiarność w wykonywaniu swoich obowiązków oraz profesjonalizm zawodowy, przysparza Wam społecznego uznania. Szeroka platforma współpracy z Policją pomaga również nam strażakom w wykonywaniu naszych zadań.
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach st.bryd. mgr inż. Roman Klecha
 • insp. Marek Nowakowski Komendant Miejski Policji w Gliwicach
Z okazji Święta Policji oraz 100. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego pragnę na Pana ręce złożyć wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom, a także pracownikom cywilnym Policji w Gliwicach najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz osobistej satysfakcji i wytrwałości, a także bezpiecznej i spokojnej służby.
Życzenia pragnę złożyć także rodzinom policjantek, policjantów oraz pracowników policji oraz podziękować za ich zrozumienie, wytrwałość i wsparcie, które jest niezwykle ważne.
Dostrzegając Wasze poświęcenie, życzę, by ciężka i pełna wyrzeczeń praca była nie tylko obowiązkiem, ale i zarazem źródłem satysfakcji.
Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach Janusz Bismor
Zastępca Komendanta ds. Prewencji Straży Miejskiej w Gliwicach Rafał Bogdoł
 • Szanowny Pan insp. Marek Nowakowski Komendant Miejski Policji w Gliwicach
Z okazji obchodów Święta Policji oraz 100. Rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego, składam na Pana ręce serdeczne gratulacje, najlepsze życzenia i szczere podziękowania.
W tym wyjątkowym dniu pragnę podziękować za ciężką, wytrwałą oraz angażującą pracę wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Gratuluję męstwa i odwagi, sumienności i profesjonalizmu w wykonywaniu obowiązków. Mam świadomość z rozmiaru odpowiedzialności i ryzyka, jakie niesie w sobie służba w Policji i dlatego z pełnym uznaniem odnoszę się do wysiłku, który wkładacie w swoją pracę. Wasze święto jest dla całej społeczności lokalnej okazją, aby podziękować za rzetelną służbę i otwartość na problemy bezpieczeństwa naszego regionu.
Życzę wszystkim byłym i obecnym Policjantom oraz pracownikom Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach wielu sukcesów zawodowych, poczucia zawodowej stabilizacji, zdrowia oraz osobistej pomyślności. Wiech trudna i odpowiedzialna służba, będzie dla Was zawsze źródłem satysfakcji i zadowolenia, a wszystkim działaniom towarzyszy ludzka przychylność i życzliwość.
Robert Rutkowski Komendant Straży Miejskiej w Pyskowicach
 • Pan insp. Marek Nowakowski Komendant Miejski Policji w Gliwicach
 
Szanowny Panie Komendancie 

W dniu Święta Policji oraz 100. Rocznicy Utworzenia Policji Województwa Śląskiego, składam Panu Komendantowi oraz wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach najserdeczniejsze życzenia. 
W sposób szczególny rozumiemy i doceniamy trudną, odpowiedzialną i szlachetną służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
W imieniu własnym, funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Gliwicach, życzę Państwu bezpiecznej służby, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Niech zawsze towarzyszy Wam pogoda ducha, optymizm i ludzka życzliwość, a dzisiejsze Święto przypomina o randze zawodu.
 • Szanowny Pan insp. Marek Nowakowski Komendant Miejski Policji w Gliwicach
Z okazji Święta Policji oraz jubileuszu 100. Rocznicy Utworzenia Policji Województwa Śląskiego składam na Pana ręce serdeczne gratulacje oraz wyrazy szacunku dla Pana, wszystkich funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych.
Rocznica utworzenia Policji to szczególna okazja do tego, aby Wam podziękować. Służba drugiemu człowiekowi to niełatwe zadanie i szlachetna misja. Bez niej trudno sobie wyobrazić harmonię w społeczeństwie. Wymaga ona wiedzy, umiejętności i dobrego przygotowania. Szczególne podziękowania należą się Wam za wykonywane czynności podczas trwającej epidemii.
Panu Komendantowi życzę stabilnego kierowania oddaną i zdyscyplinowaną załogą, zdobywania szerokiego poparcia społecznego, uznania przełożonych i szacunku podwładnych.
W imieniu Nadleśnictwa Rudziniec Nadleśniczy Wiesław Kucharski
 • Pan Insp. Marek Nowakowski Komendant Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
Święto Policji, celebrowane 24 lipca, to wyjątkowy dzień zapisany na kartach kalendarza. „Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia" —słowa pochodzące z roty ślubowania policyjnego skłaniają do szczególnej refleksji.
Z niniejszej okazji składam Panu Komendantowi oraz wszystkim Policjantom, Policjantkom oraz Pracownikom Policji najserdeczniejsze życzenia, a także słowa uznania w imieniu własnym, Senatu oraz całej społeczności Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Chciałbym wyrazić ogromny szacunek za wkładany trud i poświęcenie na rzecz bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku publicznego. Gratuluję Wszystkim Funkcjonariuszom przyznanych awansów i odznaczeń policyjnych.
Niech ten szczególny dzień będzie dla Was chwilą wytchnienia, a pełniona służba dostarcza satysfakcji i sukcesów.
Rektor dr Andrzej Zduniak
 • Szanowny Pan insp. Marek Nowakowski Komendant Miejski Policji w Gliwicach
Szanowny Panie Komendancie,
Z okazji Święta Policji oraz zbliżającej się 100. Rocznicy Utworzenia Policji Województwa Śląskiego. Wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Cywilnej składam najserdeczniejsze życzenia. Służba w Policji to zobowiązanie wobec społeczności i codzienna gotowość do poświęcenia w obronie zdrowia i życia innych ludzi. To szczególna misja, zaszczytna, ale bardzo odpowiedzialna wymagająca od każdego noszącego policyjny mundur, wielkiej determinacji i odwagi. Niech ten wyjątkowy dzień będzie okazją do przekazania słów uznania za trudną i pełną poświecenia służbę.
Życzę wielu sukcesów na ścieżce zawodowej, spokojnej służby oraz satysfakcji płynącej z dobrze spełnionego obowiązku
Z poważaniem Prezes Izby Wiktor Pawlik
 • Szanowny Pan insp. Marek Nowakowski Komendant Miejski Policji w Gliwicach
Szanowny Panie Komendancie!
Z okazji Święta Policji, w imieniu Zarządu, Rady Nadzorczej oraz pracowników Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach składam najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia adresowane dla wszystkich funkcjonariuszy gliwickiej jednostki. W sposób szczególny zwracam się do osób, które otrzymały nominację do awansu na wyższe stopnie służbowe, przekazując im wyrazy uznania. Dzień Policji to wyjątkowa okazja aby podziękować Wam za Waszą ciężką i odpowiedzialną pracę. I przypomnieć, jak ważną rolę spełniacie w naszym mieście. jesteście gwarantem porządku i poczucia bezpieczeństwa dla Mieszkańców Gliwic. Dzięki codziennej, trudnej i niebezpiecznej służbie, dzięki odpowiedzialności, zaangażowaniu, odwadze i profesjonalizmowi gliwickich policjantów pod kierownictwem Pana Komendanta nasza społeczność może rozwijać i harmonijnie funkcjonować. Proszę zatem o przyjęcie szczerych życzeń, by służbowy mundur był dla każdego z Policjantów powodem do dumy. Niech poczucie zawodowego spełnienia idzie w parze z szacunkiem oraz życzliwą oceną społeczeństwa - wszak nasze bezpieczeństwo zawdzięczamy Waszej wytężonej pracy.
Z okazji Waszego Święta składam dziś serdeczne życzenia: zdrowia,satysfakcji z pracy, uznania w oczach mieszkańców z dobrze wykonanej służby. Na koniec życzę wszystkim hucznego świętowania, radości z dzisiejszych i kolejnych awansów.
z wyrazami szacunku Waldemar Macyszyn Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach
 • Szanowny Pan insp. Marek Nowakowski – Komendant Miejski Policji w Gliwicach
Z okazji uroczystej zbiórki związanej z obchodami Święta Policji , które w tym roku są szczególne, albowiem Policja Województwa Śląskiego obchodzi 100. rocznicę jej utworzenia, pragnę złożyć na ręce Pana Komendanta wszystkim Policjantom oraz pracownikom administracyjno-burowym najserdeczniejsze gratulacje.
Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów a akcji, niech nieustannie Wam-Policjantom towarzyszy wiara w słuszność podejmowanych decyzji, albowiem wkład Waszej pracy wpływa na wizerunek praworządnie funkcjonującego Państwa, a Wasza codzienna praca, wysiłek i poświęcenie są godne najwyższego szacunku.
Łącząc wyrazy uznania życzę Panu, Panie Komendancie oraz Pańskim podwładnym dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym
Prezes Zarządu Janusz Wójcik
 • Szanowny Pan insp. Marek Nowakowski Komendant Miejski Policji w Gliwicach
W imieniu PKO Banku Polskiego składam na Pana ręce najserdeczniejsze gratulacje z okazji jubileuszu 100-lecia utworzenia Policji Województwa Śląskiego oraz Święta Policji.
Jubileusz tak szacownej Instytucji skłania do refleksji nad misją, jaką spełnia ona w społeczności lokalnej. 100 lat działalności to nieustanny trud i niełatwe zobowiązanie - niesiecie pomoc, chronicie zdrowie, życie i mienie oraz stoicie na straży porządku publicznego całego społeczeństwa.
Składam najszczersze podziękowania za pełną zaangażowania służbę, za wytrwałość w realizacji oczekiwań społecznych w zakresie bezpieczeństwo, za poświęcenie dla dobra społeczności lokalnej.
Życzę Panu Komendantowi oraz wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji zdrowia, pomyślności, o także siły i hartu ducha tak potrzebnego w tej trudnej, ale wspaniałej służbie.
Dyrektor Oddziału 1 PKO Banku Polskiego w Gliwicach Ewa Szymanowicz-Borc
Powrót na górę strony