WIADOMOŚCI

Podsumowano wyniki pracy gliwickiego garnizonu

W środę, 1 lutego, w Dom Kultury w Knurowie-Szczygłowicach odbyła się roczna odprawa z udziałem komendanta wojewódzkiego, nadinsp. Romana Rabsztyna. Obecni byli prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, szefowie prokuratur rejonowych, komendanci komisariatów, kierownicy komórek oraz jednostek organizacyjnych komendy. Podsumowano i oceniono pracę gliwickich policjantów w roku 2022.

Za bezpieczeństwo rejonu zamieszkałego przez około 300 tysięcy osób odpowiada gliwicki garnizon policji, któremu podlega siedem komisariatów – pięć w samych Gliwicach i po jednym w Knurowie oraz Pyskowicach. Cały garnizon etatowo liczy 698 funkcjonariuszy, jednak gliwicka policja boryka się z brakami kadrowymi - do pełnej obsady w 2022 r. brakowało 31 funkcjonariuszy (to prawie tyle, ile służy na co dzień w komisariacie w Łabędach).

Jak obliczono, w 2022 roku, średnio dziennie, tylko w służbie obchodowej w terenie znajdowało się 90 policjantów. Dziennie (średnio w ciągu roku) patrole te podejmowały 97 interwencji i zatrzymywały na gorącym uczynku 2 sprawców przestępstw. Każdego dnia stróże prawa ujawniali 132 wykroczenia, w tym 30 szczególnie uciążliwych. Każdego dnia legitymowali też średnio 133 osób, po czym ujawniali i zatrzymywali dwie poszukiwane lub zaginione.

Z analizy struktury przestępstw w powiecie grodzkim (Gliwice) i powiecie ziemskim (powiat gliwicki) wynika, że prawie 70 procent z nich zdarzyło się w Gliwicach, a 30 proc. w pozostałych miastach i gminach powiatu.

Optymistyczną wiadomością dla mieszkańców naszego rejonu jest kolejny już rok z utrzymującym się spadkiem liczby przestępstw najbardziej uciążliwych, przestępstw kryminalnych (rozboje, włamania, kradzieże, kradzieże pojazdów, zniszczenia mienia, bójki i uszczerbki na zdrowiu) oraz wzrostem ich wykrywalności. W ubiegłym roku wszczęto 2007 takich spraw, a wykrywalność wynosiła 51,9 proc.

Policjanci przeprowadzili 6625 spraw karnych. Z załączonej analizy wynika, że w 2022 r. skradziono w naszym rejonie 53 pojazdy. Policyjni detektywi osiągnęli tu wykrywalność 52,8 proc.
W kategorii kradzież z włamaniem stwierdzamy, że o 49 spadła liczba czynów w stosunku do roku poprzedniego, przeprowadzono 359 spraw i osiągnięto wykrycie sprawców, procentowo, 50,5.
Przestępstwa rozbójnicze w naszym rejonie zdarzyły się 44. Stróże prawa wykryli większość ich sprawców, osiągając poziom 93,7 procent.

Z ciekawostek - podajemy liczbę zarekwirowanych u przestępców narkotyków. W ubiegłym roku zabezpieczono łącznie 34 kilogramy substancji psychoaktywnych, w tym prawie 14 kg amfetaminy, ponad 3 kg kokainy, bez mała 14 kg marihuany, ponad kilogram efedryny, prawie 1200 tabletek extazy i LSD oraz szereg innych narkotyków w mniejszych ilościach.

W ubiegłym roku nasi policjanci wyjeżdżali na wezwania do 31135 interwencji, w tym 4737 pilnych, w których istniało zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka albo możliwość zatrzymania sprawcy na gorącym uczynku.

Więcej informacji w załączonej analizie stanu bezpieczeństwa.

  • Na zdjęciu sala typu kinowego - przemawia komendant miejski stojąc przy mównicy.
Powrót na górę strony