WIADOMOŚCI

Stop agresji na drodze

Data publikacji 27.08.2023

Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu - POWIADOM NAS!

 

Zanim wyślesz zgłoszenie sprawdź, na terenie której jednostki Policji popełniono wykroczenie. Odpowiedni wybór przyczyni się do szybszej reakcji na zarejestrowane zdarzenie.

Prosimy, w celu umożliwienia policjantom skutecznego ścigania sprawców wykroczeń, o przekazanie wraz z materiałem filmowym następujących informacji:

  • data, godzina i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulica),
  • dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka,
  • dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, tel. kontaktowy.

Na podany adres e-mail można przesyłać filmy lub linki do zamieszczonych w Internecie zdjęć i filmów.

stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl

 

Jeżeli nie potrafisz przesłać pliku – przekaż materiał w najbliższej jednostce Policji.

Uwaga! Przesyłając materiał filmowy zarejestrowany przez siebie wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).

 

Tu lista skrzynek z całej Polski.

 

 

Powrót na górę strony