Komenda - Informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Gliwicach - informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Gliwicach

44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 10-12

tel.  47 85 922 00
fax: 47 85 922 44

Komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach

Nazwa komórki

Telefon
Fax

E-mail

 Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji
 47 85 922 12
 
 komendant@gliwice.ka.policja.gov.pl
 Wydział Sztab Policji 47 85 922 50 47 85 922 44 sztab@gliwice.ka.policja.gov.pl
 Wydział Prewencji  47 85 922 60    prewencja@gliwice.ka.policja.gov.pl
 Wydział Ruchu Drogowego 47 85 922 90  47 85 922 94  rd@gliwice.ka.policja.gov.pl
 Wydział Kryminalny 47 85 922 80    kryminalny@gliwice.ka.policja.gov.pl
 Wydział dw z Przestępczością Gospodarczą  47 85 922 70   pg@gliwice.ka.policja.gov.pl
 Wydział dw z Przestępczością Przeciwko Mieniu  47 85 922 30   ppm@gliwice.ka.policja.gov.pl
 Wydział ds Nieletnich 47 85 923 91    nieletni@gliwice.ka.policja.gov.pl
 Referat Łączności i Informatyki 47 85 922 40    teleinformatyka@gliwice.ka.policja.gov.pl
 Zespół Kadr i Szkolenia 47 85 923 54    kadry@gliwice.ka.policja.gov.pl
 Zespół Finansów i Zaopatrzenia 47 85 923 60   finanse-zaopat@gliwice.ka.policja.gov.pl
       
Zespół Techniki  Kryminalistycznej  47 85 923 00   techkrym@gliwice.ka.policja.gov.pl
 Oficer Prasowy  47 85 922 10  

 rzecznik@gliwice.ka.policja.gov.pl

Adres skrzynki ePUAP     /hc865n1uiu/skrytka

 

Ładowanie odtwarzacza...
Powrót na górę strony