Zgubiłeś dokument?

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

 

·     Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

·     Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).

·     Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

 

Gdzie i jak zastrzegać?

 

·     W każdej placówce swojego Banku.

·     Jeżeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do Banku przyjmującego zastrzeżenia także od osób nie będących Klientami danego Banku.

 

Jakie rodzaje dokumentów należy zastrzegać?

 

Wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość. Najważniejsze z nich to:

·     dowód osobisty,

·     paszport,

·     prawo jazdy,

·     książeczka wojskowa,

·     książeczka marynarska,

·     dowód rejestracyjny,

·     karta pobytu,

·     dowody rejestracyjne,

·     karty płatnicze.

 

Tygodniowo zastrzeganych jest nawet 4 tys. dokumentów, a liczba ta stale rośnie.

 

Dlaczego należy zastrzegać utracone dokumenty?

 

Każdego dnia dokonuje się milionów operacji polegających m.in. na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt czy pożyczkę. Niemal w każdym przypadku wymagane jest potwierdzenie tożsamości osoby zlecającej wykonanie takiej operacji.

 

Zagubienie lub utrata któregokolwiek z dokumentów tożsamości może mieć przykre konsekwencje dla prawowitego właściciela zwłaszcza, że sposobów na wykorzystanie cudzej tożsamości jest wiele i wciąż pojawiają się nowe.

 

Dokumenty wykorzystywane są m.in. do:

·     wyłudzenia pożyczki,

·     wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposażenia czy unikania opłat,

·     kradzieży wypożyczonego samochodu i innych przedmiotów,

·     zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów, zwrotu podatków.

 

Całość materiałów pochodzi ze strony dokumentyzastrzezone.pl

 

 


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 12.65 MB)

Powrót na górę strony