Rok pieszego

Karta rowerowa w MSP w Knurowie

18.06.2013r policjanci z gliwickiego WRD pojechali do Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie, gdzie w godz. 08:45 – 13:30 przeprowadzili egzamin teoretyczny na kartę rowerową. W egzaminie teoretycznym wzięło udział 51 uczniów.

18.06.2013r policjanci z gliwickiego WRD pojechali do Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie, gdzie w godz. 08:45 – 13:30 przeprowadzili egzamin teoretyczny na kartę rowerową. W egzaminie teoretycznym wzięło udział 51 uczniów, pozytywnie zaliczyło go 38 osób. Na boisku szkolnym przeprowadzono egzamin praktyczny z jazdy na rowerze, który zaliczyło 38 osób.


Ponadto do egzaminu poprawkowego z MSP nr 2 w Knurowie przystąpiło 6 uczniów, egzamin teoretyczny jak i praktyczny z umiejętności jazdy na rowerze poprawnie zaliczyło 4 uczniów.

Powrót na górę strony