Rok pieszego

Janusz Szydło i teatr Niewielki

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy WRD KMP w Gliwicach, a U.M. W Knurowie dotyczącą bezpłatnej kampanii społeczno – edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa na drodze przeprowadzanej wśród uczniów miejskich jednostek oświatowych w dniu 13.11.2013r., asp. Janusz

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy WRD KMP w Gliwicach, a U.M. W Knurowie dotyczącą bezpłatnej kampanii społeczno – edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa na drodze przeprowadzanej wśród uczniów miejskich jednostek oświatowych w dniu 13.11.2013r., asp. Janusz Szydło pojechał do Kina - Scena Kultura w Knurowie.

O godz. 09:00 i o godz. 10:30 gdzie przeprowadził zajęcia z uczniami szkół podstawowych pt. „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”. Asp. Szydło zaprosił na zajęcia TEATR NIEWIELKI. Aktorzy tego teatru pokazali przedstawienie dla uczniów wszystkich klas I Miejskich Szkół Podstawowych w Knurowie pod nazwą „Bąbel i Ponton - Bezpieczna Droga do Szkoły”. Na przedstawienie przyszło 343 uczniów z wychowawcami.

Powrót na górę strony