STOP AGRESJI DROGOWEJ - jak przesłać film

STOP AGRESJI DROGOWEJ

Jeśli zarejestrowałeś i posiadasz nagranie szczególnie rażącego naruszenia przepisów, zawierające elementy agresji drogowej, możesz zgłosić wykroczenie drogowe policji, przesyłać je na skrzynki „stop agresji drogowej” znajdujące się na stronach internetowych komend wojewódzkich.

Jeśli zdarzenie miało miejsce na Śląsku właściwym jest e-mail: stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl


Pamiętajmy, zalecane jest aby film z nagraniem nie przekraczał 20 MB, jeśli jest większej pojemności można dostarczyć go na nośniku danych do najbliższej jednostki policji.

Niezbędne jest, aby wraz z przesłanym filmem z wykroczeniem drogowym dostarczyć informację o:

dacie, godzinę i miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica, nr drogi)
dane dotyczące pojazdu (numer rejestracyjny, marka) w przypadku braku możliwości identyfikacji na przesłanym filmie,
dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres do korespondencji, opcjonalnie numer telefonu).

Prosimy pamiętać:

Załącznik powinien być zapisany w rozszerzeniu MPEG4, AVI.

Jeżeli z różnych przyczyn przesłanie pliku jest niemożliwe, prosimy przekazać materiał do najbliższej jednostki Policji.

W przypadku przysłania nieprawidłowego pliku, policjant odpowiedzialny za obsługę niniejszego przedsięwzięcia skontaktuje się z nadawcą drogą elektroniczną celem wypracowania właściwego sposobu przekazania informacji.

W przypadku zarejestrowania zdarzenia w ruchu drogowym poza obszarem działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, materiał filmowy należy przekazać do właściwej miejscowo Komendy Wojewódzkiej Policji. Adresy skrzynek pocztowych "STOP AGRESJI DROGOWEJ" dostępne są poniżej:

 

 

KWP Szczecin :  stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl

KWP  Bydgoszcz: stopagresjidrogowej@rd.kwp.byd.policja.gov.pl  

KWP Rzeszów: stopagresjidrogowej@podkarpacka.policja.gov.pl  

KWP Gorzów Wlkp.: stopagresjidrogowej@wrd.lubuska.policja.gov.pl   

KWP Kielce:  stopagresjidrogowej@swietokrzyska.policja.gov.pl  

KWP Białystok: stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl  

KWP Gdańsk: stopagresjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl  

KWP Katowice:  stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl  

KWP Kraków:   stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl  

KWP Lublin:  stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl  

KWP Opole:  problemdrogowy@opolska.policja.gov.pl  

KWP Poznań:  stopagresjidrogowej@wielkopolska.policja.gov.pl  

KWP Radom: stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl  

KWP Wrocław: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl  

KSP Warszawa: stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl

 

Przesyłając materiał filmowy wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).

 

Powrót na górę strony