Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Turniej dla młodych ludzi

W 2018 roku Policja, przy współpracy instytucji i organizacji, które przystąpiły do Porozumienia z dnia 9 września 2016 r. o współpracy w zakresie przeprowadzania edukacyjnych turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla dzieci i młodzieży szkolnej, uczestniczy w tym przedsięwzięciu, róniez w Gliwicach 15.05.2018 r. Policja wspólnie z dyrektorem Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach oraz SM Gliwice w godz. 09:00 – 13:30 prowadziła zajęcia z uczniami.

 Rzecz działa się w Zespole Szkół Samochodowych w Gliwicach.

Przeprowadzony finałowy turniej wiedzy, praktyczna jazda na torze przeszkód i po terenie miasteczka RD oraz znajomości zasad i przepisów RD wyłonił finalistów:

I miejsce GM nr 5 w Gliwicach

II miejsce Gimnazjum w Sośnicowich,

III miejsce GM nr 11 w Rudzie Ślaskiej.

 

I miejsce SP nr 5 w Zabrzu,

II miejsce SP nr 5 w Gliwicach,

III SP w Sośnicowicach.

 

W związku z reformą systemu oświaty realizowaną od 1 września 2017 roku Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu

Drogowym organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych - klas IV-VII oraz dla uczniów gimnazjów - klas II i III. Takie same zasady obowiązują w przypadku turnieju dla uczniów Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno Wychowawczych.

W roku szkolnym 2017-2018 obowiązują dotychczasowe regulaminy turniejów. Natomiast w roku szkolnym 2018-2019

nastąpią zmiany regulaminów.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 12.34 MB)

Powrót na górę strony