Kronika KMP Gliwice

Doświadczony oficer przeszedł w stan spoczynku

Wczoraj (23 lutego 2021r.), podczas wirtualnej odprawy kierownictwa gliwickiego garnizonu policji, pożegnaliśmy mł. insp. Roberta Sikorę – komendanta II Komisariatu Policji w Gliwicach, z wykształcenia prawnika. Odszedł właśnie na zasłużoną emeryturę.

Nasz kolega, doświadczony funkcjonariusz z ponad 30-letnim stażem służby, cieszył się wielkim zaufaniem kierownictwa oraz autorytetem wśród podwładnych. Całe zawodowe życie związany z Gliwicami, zaczynał w 1991 r. od patrolowania ulic. W policyjnej karierze zdobywał doświadczenie na wykonawczych stanowiskach w pionie kryminalnym, był dyżurnym komisariatu III, a pierwszy awans na stanowisko kierownicze, zastępcy komendanta komisariatu w Sośnicy, miał miejsce w 2004 roku - mł. insp. Sikora wiele lat kierował tą jednostką, następnie przejął stery w I komisariacie. Na emeryturę odszedł ze stanowiska komendanta II KP.

Gratulujemy Panu Inspektorowi tego, że może mieć satysfakcję i świadomość dobrego wypełnienia roty ślubowania — wszystkie jednostki, którymi kierował, osiągały znakomite wyniki.

W dobie pandemii nie ma możliwości bezpośrednich spotkań, dlatego też komendant miejski inspektor Marek Nowakowski, w towarzystwie swoich zastępców, mł. insp. Mariusza Klepka i podinspektora Dariusza Fuksa, zorganizował wewnętrzną wirtualną telekonferecję, podczas której złożono przechodzącemu na emeryturę oficerowi podziękowania i gratulacje.

Oprócz oklasków inspektor otrzymał ufundowane przez kolegów upominki.
Wszyscy życzmy mu wszelkich sukcesów, a przede wszystkim zdrowia, niegasnącego poczucia humoru i satysfakcji z wszystkiego, co będzie robił w życiu po służbie.

Powrót na górę strony