Kronika KMP Gliwice

Złożono historyczne dla gliwickiej Policji podpisy

Komendant Miejski Policji w Gliwicach - inspektor Marek Nowakowski oraz zastępca prezydenta Gliwic - Aleksandra Wysocka, podpisali ważne dla gliwickiej Policji akty notarialne. W przyszłości siedziba komendy miejskiej zmieni lokalizację. Gmach stanie w Ligocie Zabrskiej. Nową lokalizację będzie miał też V komisariat w Sośnicy. Działki pod obie inwestycje przekazało miasto...

Obecna siedziba Komendy Miejskiej Policji przy ul. Powstańców Warszawy nie spełnia wymagań stawianych tego typu obiektom, dlatego najbardziej uzasadniona ekonomicznie stała się budowa nowego budynku. Stanie on na działce o powierzchni ponad 28,5 tys. m kw., u zbiegu ulic Górnej i św. Jacka w Ligocie Zabrskiej. To dobra wiadomość dla funkcjonariuszy, ale też mieszkańców miasta i powiatu.

Nowa siedziba będzie nowoczesna i funkcjonalna, położona 3 km od centrum miasta, w pobliżu przystanków autobusowych i zjazdów na DTŚ oraz autostradę A1.

Przeprowadzą się też mundurowi z Sośnicy. V komisariat z ul. Wawelskiej zostanie przeniesiony na Wielicką, gdzie na działce o powierzchni ponad 3 tys. m kw. stanie nowy budynek.

Akty notarialne przekazania działek o łącznej wartości ponad 4,5 mln zł, podpisali wczoraj przed południem Aleksandra Wysocka - zastępca prezydenta Gliwic, odpowiedzialna m.in. za gospodarowanie miejskimi nieruchomościami, oraz insp. Marek Nowakowski - Komendant Miejski Policji w Gliwicach.

W zamian za nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Policji, Miasto Gliwice stanie się właścicielem atrakcyjnych działek Skarbu Państwa, położonych przy ul. Błonie, na których znajduje się część giełdy samochodowej.

Warto podkreślić, że Policja to podmiot usytuowany w strukturze państwa, finansowany z budżetu centralnego i niepodlegający władzom samorządowym. Mimo to nasze samorządy lokalne, w tym Miasto Gliwice, od lat współpracują z Policją, wspierając finansowo działania zwiększające bezpieczeństwo.

Przypomnijmy: w roku 2016, na działce przekazanej przez samorząd Gliwic, wybudowano nową siedzibę III komisariatu. Z miejskiego budżetu finansowane są też dodatkowe patrole i doposażenie – to niebagatelne kwoty, liczone w setkach tysięcy, a często przekraczające milion złotych.

Inwestycje w nowe obiekty prowadzone będą przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach. Teraz kolejnym etapem jest wykonanie projektu i wizualizacji. Po określeniu przybliżonych kosztów, sporządzony zostanie Program Inwestycyjny, który zostanie przedłożony Komendzie Głównej Policji. Akceptacja na szczeblu centralnym pozwoli rozpocząć proces przetargów i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Budowa nowej siedziby KMP i KP V w Gliwicach może rozpocząć się dopiero po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych procedur. Realny termin ukończenia inwestycji to 2028 rok.

Powrót na górę strony