Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych - Koło Gliwice

GLIWICE: XXV- lecie koła SEiRP w Gliwicach

W dniu 18 września 2017r. koło SEiRP w Gliwicach obchodziło 25 rocznicę powstania. Uroczystości rozpoczęto Mszą św. w kościele pw. Narodzenia NMP w Gliwicach- Bojkowie. Następnie udaliśmy się do lokalu „ Protos” w Knurowie gdzie członkowie naszego stowarzyszenia powitali zaproszonych gości :


- Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach nadkom. Marka Bajcera
- I Zastępce  Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach mł.insp. Mariusza Luszawskiego
- byłych komendantów KMP Gliwice 
                     insp.mgr Teofila Marcinkowskiego
                     insp. Krzysztofa Sowulę
- Komendanta Szkoły Policji  Katowicach insp. dr. Rafała Kochańczyka
- Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich mł.insp. mgr Marka Nowakowskiego
- Prezesa koła SEiRP w Zabrzu Marka Adamczyk
- Prezesa ZW  SEiRP w Katowicach Piotra Stypa
- Prezesa Honorowego Zarządu Głównego SEiRP Henryka Borowińskiego
- przedstawicieli Wojska, Straży Granicznej oraz IPA
      - emerytowanego Komendanta Policji Miejskiej w Svicie (Słowacja) Józefa Dluhy
Referat okolicznościowy oraz pismo od Komendanta Głównego Policji nadinsp.dr  Jarosława Szymczyk odczytał Prezes naszego koła Henryk Mikosz. 
Joannie Dudek wręczono  Dyplom za pomoc w organizacji obchodów XXV -lecia koła.
Odznakę Honorową  ZW  SEiRP w Katowicach otrzymali :
      Joanna Seweryn – kadrowa KMP w Gliwicach
Mariusz Luszawski – zastępca Komendanta Policji w Gliwicach
Bronisław Olender – członek wspierający
Józef Dluhy – emerytowany Komendant Policji Miejskiej w Svicie na Słowacji
Jerzy Turczyn  - członek koła
Jerzy Wyderka – członek koła

Historia koła
W dniu 18 września 1992 roku odbyło się w Gliwicach zebranie założycielskie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wzieli udział przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego SEiR RSW  oraz komendant KRP Gliwice podinsp. Ireneusz Kałuża. Ukonstytuował się wówczas zarząd koła Gliwice, na czele którego stanął Tadeusz 
Falencki . Pełnił on funkcje prezesa koła od 1992r. do 1999r. Następnie funkcję tę pełniła Wanda Białas od 1999r. do 2005r. Nowym  prezesem wówczas został Henryk Mikosz który pefni tę funkcje do chwili obecnej. Pierwsza siedziba koła usytuowana była w I Komisariacie Policji w Gliwicach . W 2004 roku koło otrzymało do dyspozycji pomieszczenia w budynku Komedy Miejskiej Policji w Gliwicach przy ul, Powstańców Warszawy 12 gdzie działa do chwili obecnej. Szczegóły z historii koła, jego działalności, władz koła oraz członków dostępne są w broszurze „Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych – Koło Gliwice 1992-2017”

   Waldemar Zygała
 

Powrót na górę strony